komplexní rozvoj osobnosti

  • soft skills
  • mentoring
  • team building
  • events
  • relax - ubytování v Chaloupce Hluboká nad Vltavou

Novinky

Amité - komplexní rozvoj osobnosti

Amité věří v možnosti nekonečného rozvoje každého člověka. Nabízí svou otevřenou náruč každému, kdo:

  • chce sám na sobě pracovat,
  • nechce zůstat stát na místě,
  • upřímně usiluje o lepší já, o lepší svět.

Ing. Alena Čarvašová

Stačí se rozhodnout, chtít a začít. Amité je tu proto, aby svým klientům podalo pomocnou ruku při motivaci k takovému rozhodnutí, aby předalo potřebné znalosti, zkušenosti, dovednosti a energii, aby inspirovalo          a povzbudilo k setrvání na správně rozjeté koleji.

 

Pracujme spolu s Amité vyváženě na vlastním rozvoji a budeme se moci pevně opřít o všechny své zdroje – o tělo, rozum a duši.

 

Pro vědomý rozvoj osobnosti potřebujeme nejen zkušenosti a odhodlání. Zásadní je mít rovněž dostatek sil. Naučit se relaxovat, obnovovat vlastní síly, naplnit své tělo příjemnou energií a podělit se o ni se svými blízkými. Proto od roku 2021 nabízí Amité pobyty v Chaloupce Hluboká nad Vlt.  Na pohádkově krásném místě se rodí hluboké zážitky a vzpomínky.

 

Amité považuje za zásadní „dělat svou práci rád a s láskou k ostatním“.

 

                                                                                                                                  Ing. Alena Čarvašová